Lastensuojelun tukipalvelut Pultti tuottaa laadukkaita lastensuojelun palveluita laitoshuollon ulkopuolella. Pultti tuottaa kunnille lastensuojelun avohuollon palveluita, etsii vaihtoehtoja laitossijoittamiselle sekä tukee lasten ja nuorten sijoituksen jälkeistä aikaa omassa kodissa perhetyön tai jälkihuollon tukimuodoin.

Pultin työskentelyn yleistavoitteena on tukea ihmisten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia inhimillisesti ja kuntataloudellisesti kestävällä pohjalla. Pultti työskentelee koko Uudenmaan alueella.