Laatu


Pultin työskentely perustuu hyväksyttyihin kasvatuksen ja kuntoutuksen teoreettisiin periaatteisiin, joita sovelletaan käytännön toiminnassa. Työmenetelmät valitaan aina tapauskohtaisesti ja työskentelyssä vallitsee jatkuva herkkyys.

Pultin laadukkaan työskentelyn takaa jatkuva itsestä lähtevä laaduntarkkailu yhdistettynä korkeaan ammatilliseen vastuuseen tehdä laadukasta lastensuojelutyötä. Laadukkaan työskentelyn takaamiseksi omalta osaltaan työntekijöiden koulutustaso on korkea ja työkokemus laaja koko Pultin henkilöstöllä.