Avohuolto


Pultin avohuoltotyössä pyritään etsimään lapsuuden loppuvaiheeseen vaihtoehtoja laitossijoitukselle. Työskentelyssä tavoitteena on tarjota täysi-ikäisyyttä lähellä oleville lapsille kehittävä ja turvallinen kasvuympäristö eikä tyytyä pelkkään lapsen säilyttämiseen.

Avohuoltotyöskentelyssä ratkotaan syitä ongelmiin ja etsitään sopivia ratkaisuja tasapainoisemman elämän saavuttamiseksi. Intensiivisessä avohuollon tuessa tärkeä elementti on katseen suuntaaminen tulevaisuuteen.