Jälkihuolto


Lastensuojelun jälkihuoltotyössä Pultti tarjoaa hyvin tiiviin tuen elämän eri osa-alueille. Kokeneet jälkihuollon ohjaajat pyrkivät avaamaan nuorille elämännäkymiä ja auttavat nuoria tekemään järkeviä päätöksiä.

Riittävän vahva nuorten tukeminen käytännön asioiden hoitamisessa auttaa osaltaan nuorta tasapainoisen elämän saavuttamisessa. Pultin nuorilta vaatima – ja tarvittaessa järjestämä – opiskelu- tai työharjoittelupaikka ryhdittää elämää.