Perhetyö


Pultin perhetyön tavoitteena on tukea ja auttaa perhettä ja perheen kaikkia jäseniä siinä määrin, että koti olisi lapsille turvallinen ja kehitystä tukeva paikka kasvaa.

Perheet otetaan työskentelyssä huomioon kokonaisvaltaisesti huomioiden jokaisen perheenjäsenen henkilökohtainen historia ja nykytila. Perhetyö on luonteeltaan intensiivistä.