Sijaisvanhempien tuki


Pultti tarjoaa sijaisvanhemmille ja sijaisperheille kasvatus- ja verkostoyhteistyön tukea. Pultin tavoitteena on tukea sijaisvanhempien kasvatustyötä sekä auttaa sijaisperhettä jaksamaan haasteellistenkin jaksojen yli.

Keskeisimpiä kohtia työskentelyssä on tarjota sijaisvanhemmille ohjauksellinen tuki ja kasvatustyöryhmä, jossa voidaan avoimesti pohtia lapsen kasvuun ja kehitykseen, sijaisvanhemmuuteen ja verkostotyöhön liittyviä yleisiä periaatteita ja käytännön ratkaisuja sekä työstää mahdollisia vaikeita kokemuksia.